Studio Wokalne SAPiK Junior

Program zajęć obejmuje: kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych, kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształcenie słuchu wysokościowego, harmonicznego oraz wrażliwości intonacyjnej, doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów. Sekcja kładzie szczególny nacisk na kształcenie właściwych i pożądanych nawyków w czasie śpiewu, kształcenie nawyków związanych z obecnością na estradzie, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnorodności gatunków i stylów muzycznych, kształcenie dykcji i barwy głosu, stopniowe poszerzanie skali głosu według indywidualnych możliwości. Praca z najmłodszymi przebiega w formie gier i zabaw.

 

Poniedziałek - godz. 12:30

czwartek - godz. 13:00 

 

Prowadzący : Aleksandra Kapustyńska

Dodatkowe informacje: 94 37 236 97

Repertuar kina "Wolność"

  

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: