XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

16 czerwca o godzinie 18.00 w Kinie Wolność w Szczecinku odbędzie się podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego.

Jerzy Hardie - Douglas i Krzysztof Lis (mecenasi konkursu) wręczą laureatom tej edycji nagrody. Usłyszymy i przeczytamy w pokonkursowych książkach nagrodzone wiersze, po czym scenę przejmie we władanie grupa artystów z kręgu piosenki literackiej i poezji śpiewanej (sposobem organizacji przypominająca piwnice artystyczne) - Lubelska Federacja Bardów.

 

 

PROTOKÓŁ

z obrad jury XXI edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Mieczysława Czychowskiego

Jury w składzie:

Karol Maliszewski, Kazimierz Burnat i Mirosława Szychowiak,

po analizie 2035 utworów poetyckich nadesłanych przez 325 autorów

w tym:

• w kategorii I (wiersze o tematyce dowolnej) 1215 utworów nadesłanych przez

243 autorów,

• w kategorii II (wiersze dla dzieci) 820 utworów nadesłanych przez 82 autorów,

• w kategorii III (Poeta Regionu) 50 utworów nadesłanych przez 10 autorów.

Z uwagi na wymagania regulaminowe Jury postanowiło wykluczyć z dalszego

etapu konkursu: 22 zestawy w kategorii I, 2 zestawy w kategorii II

i 2 zestawy w kategorii III.

Po analizie zakwalifikowanych zestawów w kategorii I, do

Nagrody Głównej Burmistrza Miasta Szczecinek, Jerzego Hardie–Douglasa jury zgłosiło:

1) godło „Amadeos” – Waldemar Remisiewicz z Bydgoszczy,

2) godło „Rzaz po pile” – Anna Nawrocka z Zawidowa,

3) godło „Mysikrólik” – Agnieszka Marek z Bielska Białej.

Burmistrz Miasta Szczecinek, spośród wierszy wybranych przez Jury,

Nagrodę Główną przyznał Agnieszce Marek (godło „Mysikrólik”).

Tym samym dwie równorzędne drugie nagrody otrzymują:

Waldemar Remisiewicz z Bydgoszczy (godło „Amadeos”),

Anna Nawrocka z Zawidowa (godło „Rzaz po pile”).

Nagrodę Starosty Powiatu Szczecineckiego, Krzysztofa Lisa w kategorii wiersze dla dzieci otrzymuje Marzena Jaworska z Warszawy (godło „Katana”).

Nagrodę Organizatora – Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku w kategorii

POETA REGIONU otrzymuje:

Jadwiga Żonko ze Szczecinka (godło „Ka-pitan”).

 

Jury: Karol Maliszewski, Kazimierz Burnat, Mirosława Szychowiak

 

Repertuar kina "Wolność"

  

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: