Wolontariusz Roku 2017!

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2017”.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do podziękowania wolontariuszom za ich całoroczne zaangażowanie. Umożliwia również promocję i popularyzację postaw prospołecznych, interesujących akcji wolontarystycznych i działań organizatorów wolontariatu na przestrzeni ostatniego roku.

W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów Konkursu (ucznia i osobę dorosłą) oraz przyzna wyróżnienia wolontariuszom i organizatorom wolontariatu (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, kościoły, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze organizujące wolontariat).

Każdy organizator wolontariatu może nominować do konkursu do 2 wolontariuszy a przy okazji również swoją organizację, instytucję czy firmę. Aby tego dokonać należy dla każdego wolontariusza wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy, dołączyć do niego opis działalności wolontariusza oraz opis działalności „organizacji” zgłaszającej (opisy działalności powinny dotyczyć ostatnich 12 miesięcy).

Dodatkowo, za zgodą nominowanego wolontariusza, jego zgłoszenie weźmie udział w ogólnopolskim konkursie pn. „Barwy Wolontariatu” Ogólnopolskiego Centrum Wolontariatu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2017 r. Można je złożyć osobiście w sekretariacie MOPS, przesłać na adres e-mail sekretariat@mops.szczecinek.pl, lub tradycyjną pocztą na adres MOPS Szczecinek, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek.

Laureatów konkursu poznamy 7 grudnia.

Informacji w sprawie Konkursu udziela Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz tel. (94) 37 280 09.

 


Repertuar kina "Wolność" 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: