"Szczecinek jakiego nie znamy"

Jaka jest różnica pomiędzy renowacją, konserwacją a restauracją? Chodzi oczywiście o terminy związane z zabytkami. Znaczenie tych pojęć poznali uczestnicy wykładu, który odbył się w ramach cyklu "Szczecinek jakiego nie znamy". Ciekawe spotkanie poprowadziła Anna Dębska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinku. Prowadząca pokazała wiele przykładów właściwie i niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich. Zadała też publiczności pytanie, gdzie jest granica, do jakiej można posunąć się przy odnawianiu "starego", i jak ważne jest dbanie o nasze wspólne dobro – zabytki. Najbliższe projektowe spotkania będą miały formę warsztatów i będą dotyczyły wybranych istniejących i już nieistniejących zabytków
w naszym mieście. A na zakończenie tego bloku zajęć młodzież zaprezentuje swoje prace i to, co udało się "wyszeperać" w różnych archiwach.

 

konserwacja_1.jpg konserwacja_2.jpg konserwacja_3.jpg konserwacja_4.jpg  

Repertuar kina "Wolność"

  

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: