Młodzież w działaniu!

Wojciech Spychała, trener i koordynator programu "Młodzież w działaniu", spotkał się ze szczecineckimi wolontariuszami. Warsztaty odbyły sie w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Horodyskiego. Uczestnicy dowiedzieli się jakie możliwości działania stwarza Unia Europejska młodym ludziom, gdzie można wyjechać na wolontariat, co trzeba zrobić, żeby z takiej szansy skorzystać. Czy i jak młodzież może działać na rzecz lokalnej społeczności, i jakie na to może otrzymać dofinansowanie. Największe zainteresowanie szczecineckich wolonatariuszy wzbudziała ta część programu "Mwd", która dotyczyła wymiany młodzieżowej z innymi krajami. Już w trakcie spotkania pojawiło się wiele ciekawych pomysłów na wspólne akcje z partnerami z innych krajów. Mamy nadzieję, że część wirtulnych pomysłów przerodzi się w papierowe wersje i w postaci wniosków o dofinansowenie trafi do Narodowej Agencji zajmującej się rozdzielaniem pieniędzy na inicjatywy młodzieżowe.

 

 

 

 

Repertuar kina "Wolność" 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: