"PIOSENKA JEST DOBRA NA ZIMĘ" - LISTA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO FESTIWALU!

 

Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10:00 ( do 13 lat ), grupa średnia (14 - 16 lat)  godz 11:20, grupa najstarsza (17 lat i więcej)  godz 12:40. Podane godziny są mogą uledz drobnym przesunięciom. Opłata akredytacyjna przyjmowana będzie bezpośrednio przed festiwalem, w holu kina Wolność.


LISTA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO FESTIWALU

(nie dotyczy kolejności występowania na scenie)

 

do 13 lat

14-16 lat

17 i więcej

 

Dodatkowo prosimy wszystkich zakwalifikowanych do niezwłocznego przesłania podkładu wykonywanego utworu w formacie "mp3" na ogien25@wp.pl.

 

 

 

"Piosenka jest dobra na zimę" to nazwa ogólnopolskiego festiwalu, który od dwudziestu lat odbywa się na ziemi Szczecineckiej. Przez dziewiętnaście lat  ukierunkowany był na tematykę związaną z zimą, czyli kolędy, pastorałki, ale także piosenki luźno związane z tematyką zimową, aby w jubileuszowej dwudziestej edycji odmienić swój  wizerunek. Jak sama nazwa wskazuje zima jak i inne pory roku dobra jest na piosenkę - każdą piosenkę. W związku z tym festiwal „Piosenka jest dobra na zimę” staje się festiwalem piosenki o dowolnej tematyce, charakterze, stylu -wykonanej w dowolnym języku. 


WARUNKI UCZESTNICTWA:


udział biorą soliści i zespoły wokalne ( do 6 osób ),
- organizatorzy dopuszczają zgłoszenia zespołów o składzie większym niż 6 osób, jednak kwalifikowane one będą w wyjątkowych przypadkach (wysoki poziom wykonawczy) uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych: 

 do 13 lat
 14 -16 lat

 powyżej 17 lat  

(Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału uczestników) 

- zespół kwalifikowany jest do grupy według wieku najstarszego wykonawcy w danym zespole, 

- solistom mogą towarzyszyć chórki lub osoby akompaniujące, jednak z przyczyn technicznych preferowane będą półplaybacki (format mp3 lub wav najlepiej na pendrive) 

- w ocenie jury nie ma podziału na solistów i zespoły , istnieje tylko podział na grupy wiekowe. 

 

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie: 

- wypełnionej ankiety uczestnictwa,
- nagrania demo piosenki konkursowej.

 

Wykonawcy prezentują jeden utwór  o dowolnej tematyce, charakterze, stylu -wykonanej w dowolnym języku, całość  należy przesłać do dnia 8 stycznia 2018r. na adres: SAPIK, ul Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek z dopiskiem "FESTIWAL", lub na adres e-mail: ogien25@wp.pl
Kontakt telefoniczny: Krzysztof Leśniewski tel. 604 121 981.
Akredytacja dla osób zakwalifikowanych wynosi 25 zł (w tym obiad).      

 

PRZEBIEG FESTIWALU - po przesłuchaniu nagrań demo przez komisję wstępną, uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną umieszczeni na liście na stronie (www.sapik.pl) w zakładce kultura - przeglądy i konkursy, ewentualnie dodatkowo w zakładce aktualności do dnia 12 stycznia 2018 r.
- godzina rozpoczęcia festiwalu i koncertu galowego umieszczona zostanie wraz z listą zakwalifikowanych wykonawców na stronie,
- przesłuchania konkursowe odbędą się w sali kina "Wolność" w Szczecinku (adres jak wyżej). Z powodu ograniczonego czasu organizatorzy nie przewidują prób, - obiad podczas przerw.

 

Zachęcamy do współpracy z realizatorem dźwięku w trakcie występów podopiecznych w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji z wykonania. 

Organizatorzy zapewniają najwyższej klasy nagłośnienie i oświetlenie estradowe . 

Termin festiwalu to piątek 26 stycznia 2018 roku.
Gwiazdą festiwalu oraz członkiej jury będzie tradycyjnie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dodatkowo składzie jurorskim zobaczymy łowcę talentów (managera grupy FEEL) Marcina Bacharę oraz muzyków i pedagogów.

 

NAGRODY

- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w festiwalu      

- w każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody pieniężne: 

I miejsce – 500zł, II miejsce – 300zł , III miejsce – 200zł, wyróżnienie – 100zł.
- dla najlepszego wykonawcy przyznana będzie nagroda GRAND PRIX (1500 zł),

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE - zmiana repertuaru możliwa jest za zgodą organizatora, nadesłane materiały demo nie będą zwracane, nadesłanie wypełnionej ankiety uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą wykonawcy na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych Festiwalu, ostateczna interpretacja przepisów festiwalu należy do organizatorów. 

 

 karta zgłoszeniowa 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: