XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki imieniem Mieczysława Czychowskiego - WYNIKI

 

Protokół z obrad jury XXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mieczysława Czychowskiego


Na konkurs zgłoszonych zostało 275 zestawów poetyckich z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Szkocji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Do konkursu zostało zakwalifikowanych (zgodnie z wymogami Regulaminu) 262 zestawów, w tym:

190 zestawów w kategorii I – do Nagrody Burmistrza Miasta Szczecinek

72 zestawy w kategorii II – do Nagrody Starosty Szczecineckiego za zestaw prac dla dzieci

15 zestawów w kategorii III – do Nagrody Poeta Regionu


Jury w składzie:

Wojciech Banach – przewodniczący , Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kass oraz Krystyna Mazur  - sekretarz i przedstawiciel organizatora, po analizie 1670 utworów nadesłanych przez 262 autorów postanowiło przyznać:


w kategorii pierwszej

Nagrodę Główną – Joannie Chachule z Sieradza

oraz dwia równorzędne Wyróżnienia:

1.- Markowi Stachowiakowi z Ciecierzyc

2.- Maciejowi Bujanowiczowi z Radomia


Nagrodę Główną w kategorii drugiej – Grażynie Goszczyńskiej – Bruzik z Łodzi

Nagrodę „POETA  REGIONU” – Małgorzatcie Góralskiej ze Szczecinka

Wyróżnienia uhonorowane drukiem w pokonkursowym almanachu poetyckim przyznano:

1 Rafałowi Baronowi z Gdańska

2.Tomaszowi Lorencowi z Łodzi

3. Karolowi Graczykowi – z Torunia

4.Zdzisławowi Drzewieckiemu – z Białego Boru

5 Radosławowi Sokołowskiemu ze Szczecinka

6.Tatianie Rogowskiej ze Szczecinka

 

Uroczyste zakończenie XXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Mieczysława Czychowskiego odbędzie się 20 lipca o godz. 18.45 w Szczecinku,

podczas ART – PIKNIKU, cyklicznej imprezy organizowanej przez

Samorzadową Agencję Promocji i Kultury w Szczecinku .

 

 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: