Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych!

 

Zapraszamy na powiatowe eliminacje do WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DZIECIĘCEJ oraz WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU SOLISTÓW I MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH. Do udziału     w przeglądach zapraszamy zespoły i wykonawców indywidualnych wszystkich typów szkół i ośrodków kultury, a także pracujących samodzielnie – różnych grup wiekowych, tj. dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorosłych. Celem przeglądów jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych, instrumentalnych (poza rockowymi), zespołów wokalno-instrumentalnych oraz popularyzacja śpiewania i wymiana doświadczeń wśród instruktorów. Powyższe eliminacje zakończone zostaną odrębnymi festiwalami wojewódzkimi.

Eliminacje powiatowe odbędą się 17 maja 2019 roku , godz. 10:00, SAPiK przy ul. Wyszyńskiego 65. Zgłoszenia należy przesyłać do 9 maja na adres: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Kilińskiego 1, 78-400 Szczecinek. Szczegółowe informacje pod nr tel. 94 37 236 96.

 

 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin

Karta zgłoszenia

Regulamin zgłoszenia na przegląd piosenki dziecięcej

 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: