Studio Wokalne SAPiK Junior


Program zajęć obejmuje: kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych, kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształcenie słuchu wysokościowego, harmonicznego oraz wrażliwości intonacyjnej, doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów. Sekcja kładzie szczególny nacisk na kształcenie właściwych i pożądanych nawyków w czasie śpiewu, kształcenie nawyków związanych z obecnością na estradzie, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnorodności gatunków i stylów muzycznych, kształcenie dykcji i barwy głosu, stopniowe poszerzanie skali głosu według indywidualnych możliwości. Praca z najmłodszymi przebiega w formie gier i zabaw.

 

Zajęcia odbywają się we

wtorki 15:30-17:00

czwartki 18:00-20:00

w budynku SAPiKu przy ulicy Kilińskiego 1

 

Prowadzący : Aleksandra Kapustyńska

Dodatkowe informacje: 882 - 116 - 140

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: