W imieniu Burmistrza Miasta Szczecinek zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2011”

Rok 2011 jest szczególny gdyż zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009r. ustanowiony został Europejskim Rokiem Wolontariatu propagującym aktywność obywatelską.

Chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, a także w trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście, serdecznie zapraszamy szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze korzystające z pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2011”.

Celem konkursu jest podziękowanie wolontariuszom za ich pracę na rzecz organizacjii środowiska lokalnego oraz promocja postaw prospołecznych poprzez prezentację ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 15 listopada 2011 r., godz. 15:00.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz pracownik MOPS w Szczecinku, nr telefonu 94 37 280 38 lub 94 37 280 00 (centrala).

Załączniki:

Regulamin konkursu

Formularz Zgłoszeniowy

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: