Zapraszamy osoby związane z organizacjami pozarządowymi, instytucjami jak i niezrzeszone, chcące aktywnie działać na rzecz swojej społeczności na WARSZTATY pn „Od pomysłu do działania czyli jak zorganizować inicjatywę sąsiedzką”.

Celem warsztatów będzie wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę z zakresu animowania swojej społeczności poprzez odpowiedzi na pytania:

  • Jaką rolę w społeczności spełnia lider i animator,

  • Jak mobilizować ludzi do działania,

  • Jak komunikować się w społeczności,

  • Jak organizować pracę i planować działania,

  • Jak budować partnerstwa,

  • Jak współpracować z samorządem.

Warsztaty odbędą się 3 września b.r. w godz 1700-1900 w Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień przy ul. Połczyńskiej 2A

 

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Zgłoszenia pod nr telefonu 94 37 280 09, 94 37 280 38 lub mailowo fundusztratwa@gmail.com

 

Zadanie współfinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: