Rozpoczął się kolejny edukacyjny program historyczny „Szczecinek jakiego nie znamy”, przygotowany i prowadzony przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Pomysł przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV – VI) i gimnazjalistów, których zainteresowanie historią wykracza poza ramy szkolnego programu. Wspólne poznawanie historii miasta i regionu SAPiK zaproponował szkołom już cztery lata temu. Wtedy też hasło brzmiało „Szczecinek jakiego nie znamy”. Rok później „Ziemia szczecinecka jakiej nie znamy”, historia powiatu i okolic. Wreszcie „Pomorze jakiego nie znamy”, od Gotów i Gryfitów, przez zakony rycerskie po pruskie i niemieckie dzieje regionu. Pomysł „chwycił”, więc wraca, choć już z nowymi uczestnikami, w zmienionej formule i z dodatkowymi atrakcjami. Przez cały rok szkolny prowadzone będą prelekcje i wykłady o tematyce historycznej, a także spotkania i wycieczki, które pozwolą młodzieży „dotknąć historii”.

W realizację projektu zaangażowało się wiele szczecineckich instytucji. O historii miasta i jego zabytkach opowiadali będą pracownicy Muzeum Regionalnego, z kolei Archiwum Państwowe udostępni swoje zbiory, zaprezentuje najciekawsze dokumenty i archiwalia. Wycieczki terenowe prowadził będzie Bogdan Bereszyński, przewodnik z Koła PTTK „Wiarusy”, o szczecineckich legendach opowie Joanna Powałka, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a Paweł Połom, Miejski Konserwator Zabytków, opowie o wyremontowanym Zamku Książąt Pomorskich. Efekty programu będą ogólnodostępne, na stronie internetowej (www.poszukiwacze.sapik.pl), na której młodzież będzie zamieszczała własne relacje ze swoich „wędrówek w przeszłość”, spostrzeżenia z wykładów i wrażenia. 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: