W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli – opiekunów grup oraz wykładowców w ramach projektu edukacyjnego „Szczecinek jakiego nie znamy”. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne, przedstawiona została również propozycja tematów, zadań dla uczniów i terminy najbliższych spotkań.

Szczecinek jakiego nie znamy, to projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV – VI) i gimnazjalistów, których zainteresowanie historią wykracza poza ramy szkolnego programu. W trakcie całego roku szkolnego uczniowie będą uczestniczyli w prelekcjach, wykładach i spotkaniach poświęconych historii miasta i regionu. Do udziału w projekcie zgłosiło się 9 drużyn. Uczestnicy otrzymali już pierwsze zadanie, opracowanie ciekawej nazwy związanej z historią i przygotowanie „wizytówki” swojej drużyny. Informacje o programie, uczestnikach i wydarzeniach można śledzić na bieżąco na stronie projektu www.poszukiwacze.sapik.pl.

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: