Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Mechanizm działania akcji opiera się na prywatnych darczyńcach, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych. Potrzeby te są identyfikowane przez wolontariuszy i umieszczane w anonimowej internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc. 22 listopada można będzie wybrać rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl . Szczecineckie rodziny w tym roku wyjątkowo zostały podłączone do bazy w Złocieńcu .

Każda rodzina będzie opatrzona symbolem – symbole szczecineckich rodzin zostaną przez organizatorów ujawnione, by można było wyróżnić je z bazy złocienieckiej.

Finał ogólnopolski projektu zaplanowany jest na sobotę 13 grudnia. W Szczecinku magazyn będzie mieścił się przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego i tam darczyńcy będą od godz. 9 -13 dostarczać przygotowane paczki. Następnie wolontariusze dostarczą paczki do rodzin i będą uczestniczyć przy ich rozpakowywaniu. Całą relację z tego oczekiwanego zdarzenia otrzymają Darczyńcy. Jeśli rodzina wyrazi zgodę istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z Darczyńcą.

Patronat honorowy nad projektem w Szczecinku i w powiecie szczecineckim objęli Burmistrz Miasta Szczecinka Jerzy Hardie – Douglas, Poseł na Sejm Wiesław Suchowiejko oraz Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzysztof Lis.

 

Sylwia Brambor

Lider Zespołu Wolontariuszy SZP

 

 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: