Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XII edycję konkursu gospodarczego „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, kandydatury we wszystkich kategoriach mogą być zgłaszane przez mieszkańców naszego powiatu.

Celem tego konkursu jest:

- uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2015 roku,

- uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2015 roku na rozwój gospodarczy powiatu,

- promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,

- uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,

- uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego.

 

Nagrody w konkursie „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” będą przyznane w następujących kategoriach:

1.     Osobowość Gospodarcza Roku

2.     Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku

-  mikro i mały inwestor

-  średni i duży inwestor

3.     Najlepszy Produkt Roku

4.     Najlepszy Podmiot Działający w Usługach

5.     Firma z Klasą

6.     Pozagospodarcze:

-  Wydarzenie,

- Osobowość Roku

Kandydatury w powyższych kategoriach mogą zgłaszać:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze,

- organizacje działające w obszarach związanych z poszczególnymi kategoriami,

- wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie, w swoim imieniu,

- mieszkańcy powiatu.


Aby zgłosić kandydaturę/y należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w terminie do 18 marca 2016, zgłoszenie zawierające, w zależności od kategorii, określone dane – formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku.


Adres: 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

ul. 28 Lutego 16,

78-400 Szczecinek,

e-mail: k.oles@powiat.szczecinek.pl,

fax: 94 37 29 247


Kandydatury można zgłosić również na kuponach konkursowych zamieszczonych w tygodniku ”Temat Szczecinecki” w wydaniach, które ukażą się 18 lutego i 3 marca 2016 r.


Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: