"Nostalgiczne" popołudnie!

Wiersze z przygotowywanego do druku tomiku "Nostalgia" zaprezentowała podczas wieczoru autorskiego Aniela Grażyna Sosnowska – Dąbrowska. Licznie zgromadzona publiczność mogła też wysłuchać fragmentów, nowej właśnie powstającej książki , pełnej wspomnień autorki z lat dzieciństwa. Poezji i prozie towarzyszyła wystawa obrazów, portrety bliskich, miejsca związane z bohaterką wieczoru oraz martwa natura, malarstwo to oprócz pisania kolejna pasja pani Anielii. Licznie zgromadzona publiczność miała wiele pytań dotyczących nowej książki oraz planów na przyszłość autorki.

 

 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: