Spotkanie z historykiem

 

Książka Akcja "Wisła" to próba odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę było przyczyną tej akcji – mówił Eugeniusz Misiło, podczas poniedziałkowego spotkania autorskiego, promującego książkę, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Eugeniusz Misiło jest historykiem, publicystą, dyrektorem prywatnego centrum dokumentacji tzw. Fundacji Archiwum Ukraińskiego w Warszawie, byłym pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, współpracownikiem Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Nowym Jorku i we Lwowie oraz ukraińskiej gazety wydawanej w Polsce "Nasze Słowo". Podczas spotkania w Szczecinku, autor opowiadał o swoich zainteresowaniach i pracy badawczej nad polityką państwa polskiego wobec kwestii ukraińskiej po 1944 roku. W ich wyniku stworzył wiele publikacji między innymi książkę Akcja "Wisła", która powstała w oparciu o szereg dokumentów zebranych z różnych archiwów. Pisarz opowiadał też o wielu mniej znanych faktach, które udało mu się odkryć podczas badań, między innymi o tym, że Szczecinek był jednym z punktów rozdzielczych podczas akcji "Wisła", tutaj trafił pierwszy transport przesiedleńców, który ruszył z Komańczy. Spotkanie zakończyła bardzo ożywiona dyskusja pomiędzy historykiem a zgromadzoną publicznością.

 

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 6.jpg

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: