Szczecinek, dn. 18.08.2015

 

DYREKTOR SAMORZĄDOWEJ AGENCJI PROMOCJI I KULTURY

W SZCZECINKU

OGŁASZA USTNĄ PROCEDURĘ KONKURSOWĄ

na wyłonienie Wykonawcy na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności.

Ustna procedura dotyczy imprezy MATERIA FEST IV, która odbędzie się w dniu 29.08.2015r.

Miejsce: teren rekreacyjny pod wieżą Bismarcka.

Czas trwania imprezy: 16.00 – 00.00

 

  1. 1.     ORGANIZATOR:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (SAPiK)

ul. Wyszyńskiego 65

78-400 Szczecinek

www.sapik.pl

tel./fax:94 712 83 02

  1. 2.     OPIS PRZEDMIOTU  USTNEJ  PROCEDURY KONKURSOWEJ:

Wyłoniony w ustnej procedurze konkursowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas imprezy plenerowej MATERIA FEST IV - obsługi gastronomicznej na terenie wskazanym przez organizatora, tj. teren rekreacyjny pod wieżą Bismarcka. Przewidywana liczba uczestników to 950 osób.

  1. I.   ZAKRES OBSŁUGI:

a) dystrybucja piwa w plastikowych kubkach (po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych we właściwym urzędzie);

b) dystrybucja napojów bezalkoholowych (w opakowaniach plastikowych);

c) dystrybucja napojów gorących (kawa, herbata);

d) sprzedaż i bieżące przygotowanie ciepłych posiłków (np. kiełbasa, kaszanka, karkówka, hot dog, frytki, itp.) w naczyniach jednorazowych;

e) ustawienie stołów z siedzeniami na 200 osób, w tym zapewnienie zadaszenia (namioty lub parasole) dla części z nich;

II.   WYMAGANIA DODATKOWE:

a) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po imprezie, oraz do posiadania wszelkich uprawnień i zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej, spełniających wymagania Organizatora.

 

 

  1. 3.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM

a/ Miejsce i termin ustnej procedury konkursowej:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku ul. Wyszyńskiego 65 - sala konferencyjna,  w  dniu 24.08.2015 roku o godz. 1000

b/ Cena wywoławcza  1.500,00 zł brutto /słownie: jeden*tysiąc*pięćset*złotych*brutto/.

c/ Wysokość wadium:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić do kasy SAPIK lub na konto SAPIK - Bank Zachodni WBK S.A. nr 77 1090 1711 0000 0001 1028 2939. Wpłaty wadium należy dokonać odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 24.08.15r.roku do godz. 900 wpłata fizycznie znajdowała się na koncie SAPIK lub w kasie Wynajmującego.

Osoby, których wadium wpłynie na konto w dniu 24.08.2015 roku po godzinie 900, nie zostaną dopuszczone do udziału w ustnej procedurze konkursowej.

d/ Postąpienie:

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 zł.      

 

Informacje w sprawie ustnej procedury konkursowej na wyłonienie Wykonawcy obsługi gastronomicznej imprezy MATERIA FEST IV, udzielane są przez Panią Małgorzatę Rebidas – kierownik administracji SAPIK w godz.
900 – 1500 pod numerem tel. 0-94 712 83 02.

Zastrzega się, że wadium złożone w gotówce przez Wykonawcę obsługi gastronomicznej, który wygra ustną procedurę konkursową, ulega zaliczeniu na poczet ceny obsługi ww. imprezy, natomiast wadium złożone przez innych uczestników procedury, podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu ustnego postępowania konkursowego.

Z chwilą przybicia licytant, który zaoferował najwyższą cenę, staje się Wykonawcą usługi gastronomicznej na imprezie MATERIA FEST IV, i jest zobowiązany podpisać Umowę na ww. usługę po udzieleniu mu przybicia, najpóźniej do dnia 25.08.2015 roku do godz. 1000.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony tj. na dzień
29.08.2015 roku.

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedur konkursowych bez podania przyczyn.

 

LICYTACJA DOTYCZY:

Wyłonienia Wykonawcy na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej MATERIA FEST IV, która odbędzie się w dniu 29.08.2015r, na terenie rekreacyjnym pod wieżą Bismarcka.

Wyłoniony Wykonawca działać będzie na zasadzie wyłączności.

 

ORGANIZATOR LICYTACJI:

 

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, ul. Wyszyńskiego 65

 

DATA  OGŁOSZENIA:

 

18.08.2015r.

 

TERMIN I MIEJSCE LICYTACJI:

 

24.08.2015r. godz. 1000 w siedzibie SAPiK ul. Wyszyńskiego 65 Szczecinek – sala konferencyjna.

 

PLIKI DO POBRANIA:
PROCEDURA KONKURSOWA 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: