Podsumowanie zbiórki darów dla stadniny koni "Karolewko"

W minioną sobotę odbyło się podsumowanie zbiórki darów dla stadniny koni "Karolewko". Dziękujemy za aktywny udział w zbiórce dzieciom oraz ich opiekunom ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku oraz wszystkim ludziom dobrej woli. Dzieci z Klubu Przyjaciół Rudego Liska, także postanowiły pomóc potrzebującym zwierzętom. Do akcji licznie włączyła się również społeczność przedszkolna: dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy, którzy wykazali się wielkim sercem i zaangażowaniem. Dzięki takim działaniom nasze dzieci uczą się poszanowania i wrażliwości na otoczenie - w tym przypadku, pokrzywdzone zwierzęta. A przecież "czym skorupka za młodu nasiąknie..." - liczymy, więc po cichu, że rozwijając tę wrażliwość u naszych pociech, może za kilka, kilkanaście lat nie będzie już tylu cierpiących zwierząt.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w zbiórce oraz za ogromną wrażliwość i liczne dary!

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg
19.jpg 2.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg
23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg
3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
8.jpg 9.jpg      

 

  

 


Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: