Zgłoś swojego Wolontariusza Roku 2016!

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2016”. Konkurs stanowi doskonałą okazję do publicznej prezentacji sylwetek wolontariuszy wyróżniających się w naszym mieście. Umożliwia również promocję i popularyzację wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontarystycznych. W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów Konkursu (ucznia, oraz osobę dorosłą).

Ponadto dzięki akceptacji Ogólnopolskiego Centrum Wolontariatu, za zgodą nominowanego wolontariusza, jego zgłoszenie zostanie skierowane do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu pn. „Barwy wolontariatu” Zgłoszenia można złożyć osobiście w godzinach pracy MOPS lub przesłać na adres e-mail sekretariat@mops.szczecinek.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 października 2016 r.o godz. 1400. Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pani Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz tel. (94) 37 280 38.

 

 

karta zgłoszeniowa

regulamin

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: