Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci!


 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku informuje o spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym dotyczącym zjawiska przemocy w rodzinie organizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Wydarzenie odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 13:00 w Kinie Wolność w Szczecinku przy ul . Wyszyńskiego 65.

 

Celem spotkania jest dostarczenie wiedzy i kompetencji społecznych dzieciom i młodzieży oraz informacji o dostępnych formach pomocy i wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy. W ramach wydarzenia przedstawimy dwa spektakle profilaktyczne dot. zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie, które przygotowała młodzież i dzieci z Zespołu Szkół Społecznych STO, Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 6. Ponadto wyemitujemy film profilaktyczny pt. „Cofnąć czas” przygotowany przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Szczecinku. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie klas V i VI szczecineckich szkół podstawowych.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy w ramach ogólnoświatowej Kampanii '19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży!. Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem:  - Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a więc prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć o godności człowieka.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży jest objęta honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: