PISF docenił nasz DKF!

Miło nam zakomunikować, że działający przy Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Dyskusyjny Klub Filmowy "SZOK" kolejny raz uzyskał na swoją działalność dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Spośód przeszło 423 wniosków o dotację, jakie zostały złożone w procedurze konkursowej do PISF, kapituła ekspertów wyłoniła 33, które uzyskały stosowne dofinansowanie. Wśród nich znalazł się nasz projekt "Dyskusyjna Akademia Filmu Artystycznego - kino-movie prawdę".


Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: