"Piosenka jest dobra na zimę"

 

"Piosenka jest dobra na zimę" to nazwa ogólnopolskiego festiwalu, który od dwudziestu lat odbywa się na Ziemi Szczecineckiej. Przez dziewiętnaście lat  ukierunkowany był na tematykę związaną z zimą, czyli kolędy, pastorałki, ale także piosenki luźno związane z tematyką zimową, aby w jubileuszowej dwudziestej edycji odmienić swój  wizerunek. Jak sama nazwa wskazuje zima jak i inne pory roku dobra jest na piosenkę - każdą piosenkę. W związku z tym festiwal „Piosenka jest dobra na zimę” staje się festiwalem piosenki o dowolnej tematyce, charakterze, stylu -wykonanej w dowolnym języku. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

udział biorą soliści i zespoły wokalne ( do 6 osób ),
- organizatorzy dopuszczają zgłoszenia zespołów o składzie większym niż 6 osób, jednak kwalifikowane one będą w wyjątkowych przypadkach (wysoki poziom wykonawczy) uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych: 

 

 1) do 13 lat
 2) 14 -16 lat

 3)  powyżej 17 lat  

 

(Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału uczestników) 

 

- zespół kwalifikowany jest do grupy według wieku najstarszego wykonawcy w danym zespole, 

 

- solistom mogą towarzyszyć chórki lub osoby akompaniujące, jednak z przyczyn technicznych preferowane będą półplaybacki (format mp3 lub wav najlepiej na pendrive) 

 

- w ocenie jury nie ma podziału na solistów i zespoły , istnieje tylko podział na grupy wiekowe. 

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie: 

 

- wypełnionej ankiety uczestnictwa,
- nagrania demo piosenki konkursowej.

 

Wykonawcy prezentują jeden utwór  o dowolnej tematyce, charakterze, stylu -wykonanej w dowolnym języku, całość  należy przesłać do dnia 8 stycznia 2018r. na adres: SAPIK, ul Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek z dopiskiem "FESTIWAL", lub na adres e-mail: ogien25@wp.pl
Kontakt telefoniczny: Krzysztof Leśniewski tel. 604 121 981.
Akredytacja dla osób zakwalifikowanych wynosi 25 zł (w tym obiad).      

 

PRZEBIEG FESTIWALU - po przesłuchaniu nagrań demo przez komisję wstępną, uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną umieszczeni na liście na stronie (www.sapik.pl) w zakładce kultura - przeglądy i konkursy, ewentualnie dodatkowo w zakładce aktualności do dnia 12 stycznia 2018 r.
- godzina rozpoczęcia festiwalu i koncertu galowego umieszczona zostanie wraz z listą zakwalifikowanych wykonawców na stronie,
- przesłuchania konkursowe odbędą się w sali kina "Wolność" w Szczecinku (adres jak wyżej). Z powodu ograniczonego czasu organizatorzy nie przewidują prób, - obiad podczas przerw.

 

Zachęcamy do współpracy z realizatorem dźwięku w trakcie występów podopiecznych w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji z wykonania. 

 

Organizatorzy zapewniają najwyższej klasy nagłośnienie i oświetlenie estradowe . 

 

Termin festiwalu to piątek 26 stycznia 2018 roku.
Gwiazdą festiwalu oraz członkiej jury będzie Małgorzata Ostrowska, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dodatkowo składzie jurorskim zobaczymy łowcę talentów (managera grupy FEEL) Marcina Bacharę oraz muzyków i pedagogów.

 

NAGRODY

 

- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w festiwalu      

 

- w każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody pieniężne: 

 

I miejsce – 500zł, II miejsce – 300zł , III miejsce – 200zł, wyróżnienie – 100zł.
- dla najlepszego wykonawcy przyznana będzie nagroda GRAND PRIX (1500 zł),

 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE - zmiana repertuaru możliwa jest za zgodą organizatora, nadesłane materiały demo nie będą zwracane, nadesłanie wypełnionej ankiety uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą wykonawcy na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych Festiwalu, ostateczna interpretacja przepisów festiwalu należy do organizatorów. 

 

 

 

 karta zgłoszeniowa 

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: