Konkurs „Wolontariusz Roku 2018” - zgłoś swojego kandydata!

 

 

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2018”.

Konkurs to okazja do podziękowania wolontariuszom za ich zaangażowanie. Konkurs to okazja do prezentacji interesujących akcji działań organizatorów wolontariatu. Konkurs to okazja do promocji i popularyzacji postaw prospołecznych.

Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów Konkursu (ucznia i osobę dorosłą) oraz przyzna wyróżnienia wolontariuszom i organizatorom wolontariatu (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, kościoły, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze organizujące wolontariat).

 

Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada 2018 r. Można je złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4. przesłać tradycyjną pocztą na ww. adres lub na adres

e-mail: sekretariat@mops.szczecinek.pl.


Szczegółowe informacje zawiera regulamin Konkursu. Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny: www.szczecinek.pl ,www.mops.szczecinek.pl, www.sapik.pl.

Informacji w sprawie Konkursu udziela Małgorzata Jabłońska tel. (94) 37 280 84.

 

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: