Autorski projekt Kreatywny Ninja 2019 zrealizowany!

Dobiegł końca maj a w raz z nim trwający cały miesiąc  projekt edukacyjny „Kreatywny Ninja” adresowany do wszystkich ósmoklasistów  szczecineckich szkół publicznych. Program KREATYWNY NINJA 2019  to dodatkowe lekcje kreatywności podczas których uczniowie dowiedzieli się  co to znaczy być kreatywnym i jak rozwijać swój twórczy potencjał. Poznali proste i praktyczne narzędzia, które pozwolą im  twórczo rozwiązywać problemy i tworzyć duże ilości  nowych rozwiązań. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się  czym jest inspiracja i jak jej  poszukiwać. Zobaczyli także jak tworzyć nowe  połączenia i myśleć poza schematem.  Ważną częścią tych zajęć  było także  poznanie zasad pracy kreatywnej w grupie, a  także  dobra zabawa. 

 

Zajęcia z uczniami przeprowadziła Monika Dołębska – urodzona w Szczecinku  trenerka kreatywnego myślenia, specjalistka ds.  tworzenia i wdrażania innowacji  metodą Design Thinking. 

 

Jak powiedział Burmistrz Daniel Rak „Pani Monika Dołębska wystąpiła do urzędu miasta z inicjatywą przeprowadzenia zajęć  z kreatywnego myślenia dla szczecineckiej młodzieży. Skierowaliśmy więc  zapytanie do dyrektorów szkół  czy są zainteresowani projektem i  odzew był bardzo pozytywny. Zdecydowaliśmy się  więc zaadresować pilotażowy program  do najstarszych uczniów szkół podstawowych, czyli ósmoklasistów i przeprowadzić go już po egzaminach końcowych.”

 

 „Po zajęciach, w których wzięło udział 340 ósmoklasistów mogę śmiało powiedzieć, że w tych starszych już dzieciach  jest wciąż wiele energii i entuzjazmu, a także otwartości na  taki  inny styl pracy  i uczenia się”- mówi Monika Dołębska– „dlatego  w większości było mi bardzo, bardzo  przyjemnie  pracować z uczniami szczecineckich szkół. Jestem  też wdzięczna urzędowi miasta, a zwłaszcza Burmistrzowi, że zgodził się przeprowadzić taki   niestandardowy projekt w podległych mu placówkach.  Mam nadzieję, że przyniesie to pozytywne efekty”.  


Program KREATYWNY NINJA  został  przygotowany i  realizowany  przy współpracy z Samorządową Agencją Promocji i Kultury oraz Miejską Jednostką Obsługi Oświaty pod patronatem burmistrza miasta Szczecinek - Daniela Raka

 

 

IMG_8093.jpg IMG_8096.jpg IMG_8100.jpg IMG_8102.jpg IMG_8108.jpg

Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: