Zapisy na Feryjny Uniwersytet Kultury zakończone!   

 

 

Informujemy Państwa że zapisy na Feryjny Uniwersytet Kultury zostały zakończone. 


 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA FERYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ SAPiK, W TERMINACH:
OD 10 DO 14 LUTEGO 2020 r. ORAZ OD 17 DO 21 LUTEGO 2020 r.1.Przed przystąpieniem do zgłoszenia dziecka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2.Zapisy prowadzi Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, ul. Kilińskiego 1.
3.Zapisy odbywać się będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.sapik.pl
4.Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie 3 lutego 2020 roku o godzinie 12.00.
5. Zajęcia feryjne organizowane są dla dzieci urodzonych nie później niż w 2012 roku oraz uczęszczających do szkół na terenie miasta Szczecinka.
6.Na każdy turnus jest ściśle określona liczba miejsc. O zapisaniu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
7.Dopełnieniem procesu zapisu dziecka, jest uiszczenie opłaty w wysokości 40 zł w terminie do 6 lutego. W przypadku braku wpłaty dziecko zostanie wykreślone z listy uczestników, a jego miejsce zajmie kolejna zgłoszona osoba.
8.Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się (telefonicznie lub mailowo) z Opiekunami zapisanych dzieci w terminie do 48 godzin od wpłynięcia zgłoszenia.
9.Osoby, których dzieci nie zostały wpisane na listę uczestników z powodu braku miejsc zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.
10.W procesie weryfikacji zgłoszeń, w razie wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do prośby o przedłożenie oryginału dokumentów takich jak legitymacja szkolna dziecka.


Wpłat można dokonywać:
- osobiście w kasie administracyjnej SAPiK, ul. Wyszyńskiego 65 – godz. 7.30-15.30
- przelewem na konto nr: 90 1090 1711 0000 0001 3707 2165 – w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz : ”FERIE 2020” - Liczy się termin zaksięgowania wpłaty.


Repertuar kina "Wolność"


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: