"75. Urodziny, czyli Lato z Pippi"

 

Do udziału w konkursie zapraszamy Rodzinne Duety, czyli dziecko i jeden dorosły członek rodziny ( rodzic, dziadek, babcia, ciocia czy kuzyn).
Konkurs bedzie realizowany w dwóch kategoriach:
plastycznej (dzieci do 12 roku życia) 
literackiej (dzieci do 16 roku życia).
Praca plastyczna - może być wykonana dowolną techniką (m.in. rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki/wydzieranki/wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału np. papier, szmaty i sznurek). Tematem pracy jest „Pippi w malarstwie polskim i światowym”, czyli plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej. (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni).
Praca literacka - „Limeryk o Pippi”. Limeryk powinien być humorystyczny i wesoły, inspirowany postacią i przygodami Pippi. Limeryk jest to zabawny, absurdalny, często frywolny utwór poetycki napisany w sposób następujący:  Spośród pięciu wersów limeryku dwa pierwsze oraz ostatni rymują się i mają jednakową liczbę sylab akcentowanych. Wersy trzeci i czwarty też się rymują (co daje rymy w układzie aabba) i również mają jednakową liczbę sylab akcentowanych, jednak liczba ta jest mniejsza (zwykle o jeden) niż w przypadku pozostałych wersów.  Układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych nadaje limerykowi specyficzny rytm (inny dla dłuższych i dla krótszych linijek). Powinno to być zauważalne przy recytacji.
Prace należy dostarczyć do biblioteki w terminie do: 21.09.2020 r.

Szczegółowy regulamin konkursu: REGULAMIN
 

SAPiK Unplugged


 

Szczecinek - setki lat, tysiące możliwości


Zobacz nas także na: